Alcántara, Blay and del Coso Lawyers Error, linkedin

ESP | CAT  | ENG

HOME THE FIRM PROFESSIONAL FIELDS TEAM CLIENTS NEWS WORK WITH US CONTACT SEARCH

News

Search for words

News and articles about the legal profession


11 of July of 2017 Novedades legislativas  

Novedades legislativas del BOE, DOGC y BOP Provinciales del 11 Julio 2017


B.O.E 164 11/07/2017

 

D.O.G.C. 7409 11/07/2017

 

Agencia para la Competitividad de la Empresa.- RESOLUCIÓN EMC/1615/2017, de 30 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 2017 de la línea de subvenciones a Núcleos de investigación industrial y desarrollo experimental que incentiven la realización de actividades de investigación industrial y desarrollo experimental de componente internacional (Núcleos internacionales de ACCIÓ), enmarcadas en el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizon 2020, mediante los instrumentos ERA-Net MANUNET III y ERA-Net Electric Mobility Europe, y en los programas bilaterales y unilaterales de ACCIÓ (ref. BDNS 354383).

 

B.O.P Barcelona 11/07/2017

 

Acord mixt de personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès d'adhesió a l'Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya.

 

Conveni col·lectiu de treball de l'empresa Fira Internacional de Barcelona per als anys 2015-2017

 

B.O.P Girona 132 11/07/2017

 

B.O.P Lleida 133 11/07/2017

 

B.O.P Tarragona 133 11/07/2017

 

Acord d'adhesió del centre de treball de l'empresa d'Iqusde Auxiliares, SL a Tarragona al conveni col·lectiu de treball de la mateixa empresa. - 43100021022017.


Copyright © ALCÁNTARA, BLAY & del COSO, Lawyers | Terms and conditions | Web Map | Cookies policy